14 January 2016

Wekelijkse updates voltooid

NIEUW: Lesreeksen -- organiseer lesreeksen voor gebruikers. Een lesreeks is een recurrente activiteit met een éénmalige inschrijvingskost op voorhand. Volg eenvoudig op wie aanwezig is bij een bepaalde les. Laat gebruikers zichzelf inschrijven, maar behoud alle controle over de inschrijvingen. Maak het onderscheid in de kalender mbv kleuren.

  • Eerste fase: alleen voor actieve gebruikers
  • Later komt er ook de mogelijkheid om via de website bezoekers zich te laten registeren en zich in te schrijven voor een lesreeks
  • Interesse? Contacteer ons om deze module te activeren.

Een heleboel kleine verbeteringen om de continuïteit van het product te ondersteunen:

  • De knop "Ga terug" is veel consistenter dan voorheen en stuurt je nu op een logische manier terug.
  • Correcter en consistenter taalgebruik doorheen Peepl
  • Klikbare knoppen op de homepage + een directe knop/link naar de website
  • In de kalender wordt het huidige uur nu aangeduid met een rode lijn
  • De bestandsnaam van documenten blijft nu behouden bij het downloaden (alleen voor nieuwe bestanden).
  • Afdrukken van polls werd geoptimaliseerd
  • Open activiteit: het totaal aantal inschrijvingen en het subtotaal per type inschrijving wordt nu weergegven in de aanwezigheidslijst