17 March 2016

Web app Storing in datacenter: geen e-mailverkeer mogelijk.

Er is momenteel een technische storing die communicatie met externe servers belet. Voor Peepl betekent dit concreet dat er momenteel geen e-mails kunnen verstuurd worden.

Je kan dit opvolgen bij de detailpagina voor een mailing of bij het tabblad "Communicatie" bij het beheren van contacten. Een rood kruisje naast de status van een e-mail betekent dat deze niet kon verzonden worden.

Voor meer details over de storing zelf verwijzen we naar de website van het datacenter.

UPDATE: de storing is verholpen en er kunnen terug e-mails verstuurd worden.

Opmerking: E-mails die niet verstuurd werden, worden niet automatisch verstuurd!