21 April 2016

Web app Wekelijkse updates voltooid

Hieronder vind je de inhoud van de wekelijkse update. Stuur gerust je feedback naar idea@peepl.be.

NIEUW:

 • Importtool: vanaf nu kan je zelf je Excel-lijstjes met nieuwe contacten importeren op Peepl. Start nu via "Beheer" -> "Instellingen" -> "Gebruikers importeren". Er komt ook een uitlegvideo aan die de volledige flow uitlegt.

 • Inschrijvingsmodule: vanaf nu kan je bij het uitschrijven van een contact kiezen om de kostennota die aan de inschrijving verbonden is te crediteren. Je kan ook vanuit de detailpagina van een kostennota vertrekken: door een kostennota te crediteren wordt een contact automatisch uitgeschreven uit de gerelateerde inschrijving.

Wijzigingen:

 • Vanaf nu wordt de profielfoto van een gebruiker ook weergegeven in de contactenlijst voor gebruikers.
 • Inschrijvingen > Aanwezigheidsmatrix:
 • De naam van een ingeschreven contact linkt nu naar het profiel.
 • Verberg de knop naar de aanwezigheidsmatrix wanneer er geen sessies of deelnemers zijn.
 • Inschrijvingen:
 • Opmerkingen van een contact bij het inschrijven worden vanaf nu ook op de pagina "ingeschrevenen" getoond.
 • De gebruikersnaam kan nu niet meer zelf gekozen worden bij het inschrijven via de website en wordt automatisch gegenereerd op basis van VoornaamNaam, eventueel aangevuld door een uniek volgnummer.
 • Het veld "datum voor het versturen van een uitnodiging" werd uniformer gemaakt met andere instellingen.
 • Er is nu een nieuwe actie beschikbaar voor meerdere sessies: "Start- en/of eindtijd wijzigen".
 • De betaalstatus in de lijst met ingeschrevenen linkt nu door naar de factuur.
 • Communicatie:
 • Tags worden nu getoond bij de detailpagina van een nieuwsartikel of mailing.
 • De e-mailtemplate voor het koppelen van accounts kan je nu ook personaliseren.
 • Activiteiten: Het is mogelijk om een kalenderbestand (.ics) te downloaden voor elke activiteit op Peepl. Vroeger was deze functionaliteit niet volledig duidelijk, dus hebben we enkele wijzigingen doorgevoerd:
  • Een icoontje in de lijst met activiteiten naast de kalender.
  • Een icoontje op de detailpagina van een activiteit.

Bug fixes:

 • Bij het koppelen van een account die geen gebruiker is, maar waarvan de gebruikersnaam wel bestaat, wordt vanaf nu een duidelijkere foutmelding gegeven.
 • Het snel na elkaar verwijderen van 2 foto's werkt terug correct.
 • Bij het wisselen van maand in de agenda wordt de lijst met activiteiten voor die maand vanaf nu terug op pagina 1 gezet.
 • Layout:
 • Enkele problemen met de layout op mobile en tablet opgelost.
 • Cirkels bij aanwezigheden zijn nu ook mooi op Internet Explorer.