7 January 2016

Web app Wekelijkse updates voltooid

Changelog

  • De interne ledenlijst werd sneller gemaakt en opgefrist.
  • Wijziging van terminologie: "clubbeheer" -> "beheer" en "clubsite" -> "website", om meer in lijn te zijn met de nieuwe branding van Peepl.
  • Een probleem bij het versturen van mailings werd opgelost. Mailings die niet correct verstuurd werden kan je eenvoudig "opnieuw versturen" (via Acties).
  • Visuele fouten werden opgelost doorheen Peepl.